Üye Girişi  |   Ücretsiz Üye Olun  |   Ana Sayfa
İlan Arama İlan No İle Arama Anahtar Kelime İle Arama
Emlak Gündem
TAPUDA GEREKLİ BELGELER ?
1) BAŞVURU


 Başvuru fişi, tapu sicil müdürlüklerine yapılan ilk başvuru anında düzenlenen matbu (basılı) bir belgedir. İki nüsha düzenlenerek birisi ilgilisine verilir. Diğeri belgelerle birlikte müdürlükte alıkonur. Vatandaşın getirdiği belgelerde eksiklik varsa başvuru fişinin arkasına eksik belgeler yazılır. İşlem için gün verilmişse başvuru fişi üzerinde verilen gün belirtilir.


Tapu sicil müdürlüğüne müracaat eden kimseleri ilk başvuru anında mutlaka başvuru fişi düzenlenmesini ve bir nüshasının kendilerine verilmesini istemeleri gerekir.2) TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR


 Ancak, tapu sicilinde hak sahibi olmasa dahi bir taşınmaz mal veya hakkı tescilsiz kazanmış olan kimseler de talepte bulunabilir. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma tescilsiz kazanım halleridir.


Resmi makamlarda, kanunlarla kendilerine verilmiş görevleri çerçevesinde tapu dairelerine başvurabilirler.


                                                  TAPUDA GEREKLİ BELGELER


SATICI


1)     Tapu Veya Fotokopisi


2)     1 Resim


3)     Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı 10 Yılı Geçmemiş Olacak.)


4)     T.C. Kimlik Numarası (Nüfus İdaresinden Alınmış Olacak Yada Kimlikte Olacak.)


5)     Emlak Vergi Makbuzları Belediyeden Borcu Yoktur Yazısı Bina Rayiç Bedeli


6)     İkametgah Adresi Ve Telefon


7)     Kooperatife Borcu Yoktur Kağıdı


8)     Tapu İşlemlerini Takibi İçin Vekaletname (Emlakçı Adına)


9)     Dask Siğortasının Aslı Veya Fotokopisi


Tapu Sicil Müdürlüğü Gerekli(65yaşınüstünden) Gördüğü Taktirde Satıcıdan Tam Teşekküllü Hastanelerden(Devlet Veya Üniversite )Aklı Sağlığı Yerinde Diye Rapor İsteyebilir. Raporlar Alındığı Gün İçinde Ğecerlidir.


ALICI


1)     2 Resim


2)     Nüfus Cüzdani + 1 Tane Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı 10 Yılı Geçmemiş Olacak.)


3)     T.C. Kimlik Numarası (Nüfus İdaresinden Alınmış Olacak Yada Kimlikte Olacak.)


4)     İkametgah Adresi Ve Telefon


5)     Tapu İşlemlerini Takibi İçin Vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapuya Yatan Harclardan Tüm Sorumluluk Alıcı-Satıcı Ya (Eksik Bildirim V.B)Aittir Lütfen İleride Bir Sorunla Karşılaşmamak İçin Gerekli Bilgiyi Emlakcınızdan Veya İlgili Tapu Müdürlüğündeki Memurlardan Öğreniniz


Tapu Tescil Ve Devir İşlemleri Sadece Kesin Olarak Taşınmaz Mülkiyetin(Ev Arsa Dükkan Vb,) İlğili Olduğu Tapu Dairesinde Yapılır.Bunun Dışında Hiçbiryerde (Noter.Belediye,Muhtarlık Vb.)Yerde Tapu Tescili Ve Devri Yapılamaz Zaten Yapılmasıda Kanunen Yasaktır Bu Konuya Dikkat Ediniz


Burada Yazılanlar Sizi Koruma Ve Bilği Amaclıdır Her Türlü Soru Ve Sorunlarınızı İlgili Tapu Müdürlüklerine Sorunuz Size Gerekli Bilğileri Vereceklerdir Çözmeden Kafanızın Almadıgı Yerde İmza Atmayınız


Tapu Müdürlüklerine Hazırlıklı Olarak (İstenilen Bilgi Ve Belgelerle Birlikte) Başvuruda Bulunması Durumunda, İşlemleri Daha Da Süratli Sonuçlandırılması Mümkündür.


 


Tapu sicil müdürlüğünden talepte bulunacak kimsenin mutlaka hak sahibi veya yetkili vekili olması gerekir. Hak sahibi olmayan veya vekil olmayan kimselerin talepleri müdürlükçe yerine getirilemez.
Tapu sicil müdürlüklerine yapılacak başvuruların bizzat hak sahipleri veya yetkili vekilleri tarafından yapılması gerekir. Başvuru için dilekçe yazmaya gerek yoktur. Sözlü yapılacak başvuru müdürlükçe başvuru fişi düzenlenerek yazılı hale getirilir.
Okunma Sayısı 1831
Facebook'ta Bizi Bulun