Üye Girişi  |   Ücretsiz Üye Olun  |   Ana Sayfa
İlan Arama İlan No İle Arama Anahtar Kelime İle Arama
Emlak Gündem
Konut kredilerinin Türkiye geneli 2010-2011-2012 yıllarına göre aylık artış oranları ve 2012 yılı beklentileriKonut kredilerinin Türkiye geneli 2010-2011-2012 yıllarına göre aylık artış oranları ve 2012 yılı beklentilerimiz
Ülkemizde konut edinimlerinin büyük bir kısmı konut kredisi kullanımı yapılarak gerçekleşmektedir.Bu nedenle konut kredileri kullanımına ait veriler üzerinden sektörel değerlendirmeler ve yorumlar yapılabileceğini düşünülebilir.
Ülkemiz genelinde bankacılık verilerine göre konut kredi kullanım miktarı kişi başı ortalama 65.000 / 70000 Tl aralığındadır.Aşağıda kullanmış olduğum veriler T.C Merkez Bankası,TUİK ve Türkiye mutahit birliğine ait resmi rakamlardır.Rakamların gösterdiği veriler doğrultusunda yapmış olduğum analizlere göre 2010 ,2011yılı konut sektörü değerlendirmesi ve 2010 ve 2011 yılı verileri ışığında 2012 yılı piyasa beklentilerim bulunmaktadır.

2010-2011-2012 YILLARI KONUT KREDİLERİ AYLIK ARTIŞ ORANLARI.


OCAK 2010 = 651.806.000 TL
ŞUBAT 2010 = 728.432.900 TL
MART 2010 = 1.097.581.500 TL
NİSAN 2010 = 1.184.634.800 TL
MAYIS 2010 = 376.202.000 TL
HAZİRAN 2010 = 1.274.571.000 TL
TEMMUZ 2010 = 717.958.700 TL
AĞUSTOS 2010 = 1.290.141.000 TL
EYLÜL 2010 = 861.097.000 TL
EKİM 2010 = 1.595.383.600 TL
KASIM 2010 = 1.185.575.900 TL
ARALIK 2010 = 2.947.936.400.TL
OCAK 2011 = 574.423.100 TL
ŞUBAT 2011 = 138.143.400 TL
MART 2011 = 2.044.117.800 TL
NİSAN 2011 = 1.292.356.600 TL
MAYIS 2011 = 1.724.398.800 TL
HAZİRAN 2011 = 2.095.562.700 TL
TEMMUZ 2011 = 994.825.400.TL
AĞUSTOS 2011 = 602.726.900 TL
EYLÜL 2011 = 371.590.300.TL
EKİM 2011 = 847.755.900 TL
KASIM 2011 = 302.060.400.TL
ARALIK 2011 = 517.067.400 TL
OCAK 2012 = -827.000 TL
ŞUBAT 2012 = 114.028.600 TL

ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE KONUT KREDİLERİ ARTIŞ ORANLARI

DÖNEMLER KONUT KREDİSİ ARTIŞ MİKTARI KONUT SATIŞ ADETLERİ


2010 BİRİNCİ ÇEYREK = 2.477 820.400 TL 85.857 ADET
2010 İKİNCİ ÇEYREK = 2.835.407.800 TL 90.670 ADET
2010 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK = 2.869.196.700 TL 83.697 ADET
2010 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK = 5.728.895.900 TL 97.517 ADET
2011 BİRİNCİ ÇEYREK = 2 756.684.300 TL 91.071 ADET
2011 İKİNCİ ÇEYREK = 5.112.318.100 TL 107.308 ADET
2011 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK = 1.968.692.600 TL 101 354 ADET
2011 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK = 1.666.883.700 TL 118.067 ADET
2012 BİRİNCİ ÇEYREK (iki aylık) = 113.201.000 TL


ALTI AYLIK DÖNEMLER HALİNDE KONUT KREDİLERİ ARTIŞ ORANLARI

DÖNEMLER KONUT KREDİSİ ARTIŞ MİKTARI KONUT ŞATIŞ ADETLERİ


2010 BİRİNCİ ALTI AY = 5.313.228.200 TL 176.527 ADET
2010 İKİNCİ ALTI AY = 8 598.092.600 TL 181.214 ADET
2011 BİRİNCİ ALTI AY = 7.869 002.400 TL 198.379 ADET
2011 İKİNCİ ALTI AY = 3 635.576.300 TL 219.821 ADET


YILLIK KONUT KREDİLERİ ARTIŞ ORANLARI

DÖNEMLER KONUT KREDİSİ ARTIŞ MİKTARI KONUT SATIŞ ADETLERİ


2010 YILI = 13 911 320 800 TL 357.741 ADET
2011 YILI = 11 504 578 700 TL 418.200 ADET


YENİ KONUT METREKARE BİRİM FİYATLARI


2010 YILI ORTALAMASI 940.TL
2011 YILI ORTALAMSI 990.TL


KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI AYLARA GÖRE (merkez bankası verilerine göre yıllık oranlar üzerinden)OCAK 2010 = 12
ŞUBAT 2010 = 12
MART 2010 = 11
NİSAN 2010 = 11
MAYIS 2010 = 11
HAZİRAN 2010 = 11
TEMMUZ 2010 = 11
AĞUSTOS 2010 = 10
EYLÜL 2010 = 10
EKİM 2010 = 10
KASIM 2010 = 9
ARALIK 2010 = 9
OCAK 2011 = 9
ŞUBAT 2011 = 9
MART 2011 = 9
NİSAN 2011 = 10
MAYIS 2011 = 10
HAZİRAN 2011 = 11
TEMMUZ 2011 = 12
AĞUSTOS 2011 = 12
EYLÜL 2011 = 12
EKİM 2011 = 13
KASIM 2011 = 14
ARALIK 2011 = 14
OCAK 2012 = 13
ŞUBAT 2012 = 12


ÜLKEMİZ YILLIK BÜYÜME ORANLARI2010 YILI BÜYÜME ORANI %8,9
2011 YILI BÜYÜME ORANI %8,5
2012 YILI BÜYÜME ORANI BEKLENTİSİ %4,5


2010 VE 2011 YILI VERİLERİ IŞIĞINDA KONUT SEKTÖRÜ PİYASA ANALİZİ VE 2012 YILI BEKLENTİLERİM

2010 Yılında Türkiye ekonomisi rekor bir büyüme ile %8,9 oranında büyümüştür.Bu büyüme oranı ve yıllık 13.911.320.800 TL konut kredisi stoğu artış oranı ve yıllık 351.847 adetlik satış rakamı ile yurt içi konut sektörü hızlı bir büyüme kaydetmiştir.Bu talep sektördeki konut üreticisi firmaları yeni yatırımlar yönünde teşvik etmiş,hızla nitelikli konut projeleri üretilmesi sağlamıştır.2010 yılının konut sektörü açısından altın yıllardan biri olduğu söylenebilir.Yılın I,II,IV çeyreğinde konut kredisi kümulatif artış oranları 2,5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmiş,dönemselliğin de etkisiyle 2010 yılının üçüncü çeyreğinde,5,7 milyar tl seviyelerinde rekor artış oranını yakalamıştır.Yine TUİK açıkladığı veriler ışığında üçer dönemler ışığında dengeli konut satış rakamlarına ulaşılmıştır.Faiz oranlarındaki küçülme rekor büyümede en etkili unsurlardan da biridir.

Yine Türkiye ekonomisi 2011 yılında % 8,5 Büyüme rakamı ile yüksek bir büyüme rakamı yaşamıştır.Konut sektörü yılın ilk altı ayında 7,8 Milyar Tl' lik artış oranı yakalamış yılın ikinci altı ayında ise ilk altı aylık periyota istinaden %60 lere yakın bir küçülme oranı ile konut kredisi artış oranı 3,6 milyar seviyelerinde kalmıştır 2011 yılı ilk çeyreğinde gene sektörde 2,5 milyar TL 'lik artış oranı ikinci çeyğeğinde 5,1 milyar Tl'lik artış oranı ile rekor seviyelere yaklaşılmıştır.Yılın ikinci yarısına ait veriler incelendiği ise konut kredisi büyüme oranları yılın ikinci altı aylık döneminden itibaren sürekli küçülme periyotuna girmiş artış hacimleri 2010 yılı aylık ve ikinci altı aylık oranlarının çok gerisinde kalmıştır Yüzde %70 ve 80 oranında küçülmeden bahsedilebilir.Yine tüm sektörler icersinde büyüme oranları incelendiğinde yıllık % 1,9 büyüme oranı ile en az büyüyen sektör konut sektörü olmuştur.
Yılın ikinci altı ayında aylara göre verilerde düzenli azalan bir küçülmüştür.Yıl içinde faiz oranlari yükselen bir trend izlemiş yılı ,yıllık bazda %14 ler seviyesinde kapatmıştır.Sektör 2011 yılını 2010 yılı kredi artış hacminden daha küçük bir seviyede kalmıştır.
Bunun nedenleri arasında merkez bankasının uyguladığı para politalkarının etkili olduğu da söylenebilir.Merkez Bankasınca sene başında uygulamaya sokulan konut değerleme miktarına istinaden kullandırılan kredi miktarının expertiz değerinin %80 'ninden %75 düşürülmesi kararı da en önemli etkenlerden biridir Bu karar yılın ikinci altı aylık döneminde istenilen etkiyi sağlamıştır.

2012 yılı Ocak ve Şubat ayları incelendiğinde merkez bankasınca açıklanan konut kredisi kümülatif artış oranları çok kötüdür.Sektörde büyük bir durgunluktan bahsedilebilir.Ocak 2012 ayında konut kredisi büyüme oranları sıfırlanmış ve negatif yönlü bir oran gözlemlenmiştir.Şubat 2012 artış oranı ise 100 milyon TL seviyelerinde gerçekleşmiştir Bunda Türkiye'de yaşanan ağır kış etkisi olduğu söylenebilse'de ,bu tür artış oranı
geriye dönük veriler inçelendiğinde 2008 yılı son çeyreği ve 2009 yılı ilk çeyreğinde yaşanmış ve o günün koşullarında sektörde kriz yaşandığı ilgililerce belirtilmiştir.

2011 yılınında TUİK açıkladığı konut satış ve devir verilerinde artış gözlenmiştir.Tapu devir ve satış rakamları 2010 yılında itibaren sürekli bir büyüme periyotuna girmiştir.Bu artış oranı konut kredisi kümülatif artış oranı ile ters orantılıdır.Bu ters orantı konut piyasasının nakit alımlar ile yüksek takas sayısı oluşturduğu gerçeği ile açılanabilir.Yapılan alımlar ya nakit veya takas yapılarak gerçekleşmektedir.Bu tür bir piyasa hareketi sektörde faailiyet gösteren emlakçılar ve gayrımenkül pazarlaması yapan şirketler dışında gerçekleşmektedir O halde ters orantıya rağmen tapu devrindeki artış oranlarının yüksekliği bize orta sınıf tüketicinin elindeki eski konutu takasta kullanarak yeni konuta yönlendiği bilgisini verebilir.Sürekli küçülme insanların değeri küçük yaşı 10 ila 20 arasında değişen ikinci el konut alımına yönlendiğide piyasa aktörlerince gözlenmektedir..Ayrıca küçülmede metrekare birim fiyatları artışının da etkisi olduğu aşikardır.

2012 yılı ülkemiz tahmini büyüme oranı % 4,5 oranı gerçekleşeceği öngörülmektedir.2011 ikinci altı ayı ve 2012 yılı ocak ve şubat ayları verileri kapsamında konut sektörü büyüme hızının düşeceği görülmektedir. Söz konusu ayları verileri önceki yıllara istinaden sektör için cok kötüdür.Sektörde bir kriz ortamından söz edilebilir. 2011 yılı rakamlarının yarısına dahi ulaşılamayacağı görülmektedir.Konut üreten gerçek ve tüzel kişilerin 2012 yılı projeksiyonlarını yeniden değerlendirmeleri gerekir.Unutulmammalıdır ki konut sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden biridir.Ülkemizde yaratılan katma değere katkıları sektörel bazda %20 ler seviyesindedir ve binlerce insan bu sektörden gelir elde etmektedir.Ekonomi yönetinmin ce bu sektörde küçülmeye izin verilmemeli gereken tedbirler derhal alınmalıdır.Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.Sektörde bağırararak gelen durguınluğa hemen çözüm bulunmalıdır.


Şükrü ALAY
Gayrımenkül danışmanı
İktisatçı
Okunma Sayısı 1898
Facebook'ta Bizi Bulun